Można nam – Polakom – zarzucić wiele, przede wszystkim ogromne malkontenctwo, ale na pewno nie brak bogatej historii narodowej. Dzieje naszej Ojczyzny są bardzo pogmatwane, od „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” po 123 lata niewoli i burzliwy wiek XX. Pamiętne twierdzenia rodzimych przedstawicieli romantyzmu prezentujące nasz kraj jako męczennika narodów wydają się właściwe, gdy patrzymy na późniejsze lata – II wojnę światową i prawie półwiecze narzuconego komunizmu.

 

Czytaj dalej