Źródło: sunjournal.com

Źródło: sunjournal.com

Rozmiary koncernów piwowarskich sprawiają, że ta forma organizacji jest ciekawa pod kątem zagadnienia dystrybucji. Jak to wygląda u lidera rynku – Kompanii Piwowarskiej?

Branża piwna wchodzi w skład branży FMCG i rządzi się również jej prawami. Piwo ma ograniczony termin przydatności do spożycia, jest podatne na zagrożenia wynikające ze zmian temperatury otoczenia. Żeby osiągnąć jak najmniejsze straty przy zachowaniu dobrej jakości, wymagany jest sprawny system dystrybucji produktów. Choć samo piwo koncernowe dalekie jest od bycia wybitnym, kwestia dystrybucji jest już czymś ciekawym,  warto skupić uwagę na tym na dłużej.

Jako przykład wybrałem Kompanię Piwowarską. Jest to lider rynku piwnego w Polsce, choć notuje spadki sprzedażowe, tylko czekać jak system dystrybucji zacznie się przez to zmieniać. Jednak na razie widać, że obecnie wszystko ma tutaj ręce i nogi. Zobaczcie.

Browary

Kompania Piwowarska dysponuje trzema browarami. Po jednym w Białymstoku, w Poznaniu oraz w Tychach. Dwa ostatnie zdecydowanie górują pod względem mocy produkcyjnych. Tychy to moc około 8 mln hektolitrów piwa rocznie, Poznań – 7,5 mln hl, a Białystok – „tylko” 2,2 mln hl. Weźmy jednak pod uwagę rozmieszczenie browarów KP na mapie Polski.

Doskonale widać, że znajdują się one w różnych, oddalonych od siebie miejscach. To ułatwia dystrybucję gotowego piwa. Nie jest żadną tajemnicą, że Żubra nie produkuje tylko browar Dojlidy, ale również pozostałe dwie placówki Kompanii Piwowarskiej. Podobnie jest z innymi piwami. Transport Tyskiego z Tych do np. Szczecina byłby nieopłacalny, skoro można piwo tej samej marki wyprodukować w Poznaniu i tam rozpocząć proces dystrybucji.

Centra dystrybucji

Koncern posiada 14 centrów dystrybucyjnych. W niektórych województwach znajdziemy nawet 2 z nich, w niektórych nie ma żadnego. Po dwa posiadają województwa: wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Żadnego nie ma w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. Przy każdym z browarów znajduje się również centrum dystrybucyjne.

Źródło: kp.pl

Źródło: kp.pl

Aby zapewnić jak największy poziom obsługi klienta (w praktyce możemy powiedzieć, że chodzi o sytuacje, że konsument za każdym razem dostanie w sklepie to, czego będzie chciał), bardzo ważna jest umiejętność właściwego zarządzania zapasami produktów gotowych. Jest to ograniczone w dwojaki sposób. Z jednej strony właśnie trzeba posiadać taki zapas, żeby klient zawsze został obsłużony. Z drugiej składowanie zapasów to dodatkowe koszty, dlatego nie powinno się przechowywać zbyt dużej ilości piwa. Trzeba znaleźć punkt optymalny. Branża piwna narażona jest na wahania sezonowe, w okresie letnim bywa że sprzedaje się trzykrotnie więcej piwa niż zimą. Trzeba elastycznie zarządzać produkcją, a potem przechowywaniem towaru. Niestety dotyczy to także liczby pracowników.

Gospodarka magazynowa

W przybrowarnianym magazynie wyrobów gotowych piwo zostaje ustawione w jednorodnych szeregach. Każdy wariant każdej marki jest usytuowany oddzielnie. Oczywiście, są one składowane na paletach w specjalnie oznaczonych miejscach. Magazyn w Poznaniu ma pojemność 26 tysięcy palet. Jego wypełnienie znacząco się różni w poszczególnych częściach roku. Od kwietnia do lipca – kiedy to trwają przygotowania do wakacyjnego szczytu sprzedaży – poziom wypełnienia przekracza 85%. W innym okresie wartość tego wskaźnika często nie dochodzi nawet do 50%. Obok strefy składowania znajduje się strefa kompletacji, gdzie palety z jednorodnym produktem są ze sobą łączone, a produkt jest różnorodny.

Stosowane palety

Na jednej palecie euro (1200mm na 800mm) mieści się tysiąc butelek lub dokładnie 1512 puszek. To doskonale pokazuje, że pod względem logistycznym puszka jest zdecydowanie lepszym opakowaniem. Aż o 50% większa ilość na jednej palecie! Oprócz standardowych europalet stosuje się jeszcze dwa inne rodzaje – palety przemysłowe o wymiarach 1000mm na 1200mm oraz palety CHAP (600mm na 800mm). Z tym, że dla puszek przeznaczone są wyłącznie europalety, pozostałe dwa typy palet służą dystrybucji butelek.

Kluczem do sukcesu jest szybkość załadunku towaru z magazynu na samochód ciężarowy. Przy załadunku każdego z nich pracują dwaj operatorzy wózka widłowego jednocześnie. To znacznie usprawnia ten proces. Wyniki są naprawdę imponujące – cały towar przeznaczony do wysyłki znajduje się na samochodzie już nawet po 20 minutach, w magazynie w Poznaniu latem odjeżdża z piwem od 250 do 300 samochodów dziennie.

Kanały dystrybucji

Kanały dystrybucji w Kompanii Piwowarskiej dzielimy na dwa rodzaje – tradycyjny oraz nowoczesny. Tradycyjny kanał dystrybucji obejmuje drogę do sklepu przez hurtownika, mamy zatem dobrze znany łańcuch producent-hurtownik-detalista-konsument. Nowoczesny kanał dystrybucji dotyczy transportu bezpośrednio do sieci handlowych. W pierwszym przypadku wykorzystuje się sieć wewnętrzną, czyli przewóz towaru z magazyny przybrowarnianego do innego magazynu dystrybucyjnego. W drugim – trzeba dostosować się do sztywnych okien dostaw do sieci handlowych. Wówczas załadunek towaru odbywa się najczęściej nocą, na trzeciej zmianie pracowniczej. Sieci handlowe chcą bowiem otrzymać dostawę we wczesnych godzinach porannych.

Dystrybucja w branży piwowarskiej musi mieć na uwadze wiele różnych problemów i ograniczeń. Głównie związane jest to z sezonowością produktu, ale również z oknami dostaw do sieci handlowych. Dużym problemem są nakładane przez prawo obostrzenia, co do możliwości poruszania się samochodów ciężarowych po polskich drogach w okresie upałów. Wtedy też spożycie piwa jest największe, co przysparza dodatkowych trudności. Jak widać KP radzi sobie z tym bardzo dobrze, teraz pozostaje tylko czekać na lepsze piwo.

Źródła:

  1. http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_wyw68&nr=68&p=
  2. http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/e54ad5c79f1bbded6c22b78db8d3215a.pdf
  3. http://www.warehouse-monitor.pl/index.php/studia-przypadkow/1341-case-study-piwo-nie-lubi-czekac-z-wizyta-w-magazynie-kompanii-piwowarskiej
  4. http://www.logistica.pl/teksty/Logistyka_w_Kompanii_Piwowarskiej
  5. http://www.kp.pl/dla-partnerow/centra-dystrybucji/